Inventární karty slouží k vedení analytické evidence dlouhodobého majetku. Každá inventární karta obsahuje údaje o jednom inventárním předmětu, což můe být jednotlivá věc, zařízení s vybavením, soubor předmětů, který svou funkci plní jako celek.

Inventární karta obsahuje

  • název předmětu a jeho inventární číslo
  • datum a způsob pořízení
  • datum zařazení do užívání
  • vstupní cena
  • způsob účetního odepisování
  • metodu daňového odepisování
  • částku ročních účetních i daňových odpisů
  • umístění předmětu
  • datum a způsob vyřazení
Když zařazujeme majetek do užívání tak se to projeví na zápisu do užívání, při vyřazení se to projeví na zápisu o vyřazení.