Definice společně hospodařící domácnosti podle zákona o daních z příjmů

Společně hospodařící domácností se pro účely daní z příjmů rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

Rozhodující je faktický stav, nikoli kde jsou dítě nebo jednotliví členové hlášeni či kde mají trvalé bydliště podle občanky.

Nehledí se na dočasný pobyt dítěte mimo domácnost - například když odejde žák na ozdravný pobyt, student na kolej - stále patří do společně hospodařící domácnosti.

Využití společně hospodařící domácnosti

Dobře rozumět tomuto pojmu je třeba pro správné uplatnění slev a bonusů v daňovém přiznání. Aktuálně je podmíněno soužitím ve společně hospodařící domácnosti uplatnění 

  • daňového zvýhodnění na dítě nebo děti
  • slevy na manžela / manželku
  • slevy za umístění dítěte

 

Pro úplnost: U společně hospodařící domácnosti se jedná se o podmínku nutnou, nemusí být postačující. Podmínek pro uplatnění slev a zvýhodnění je více.

Zdroje: 

§ 21e ZDP (obecná ustanovení o osobách)

§ 35c ZDP (dočasný pobyt dítěte mimo společně hospodařící domácnost)