Co to je retroaktivita?

Retroaktivita nebo také zpětná účinnost, případně zpětné působení označuje stav, kdy schválený zákon působí i zpětně do doby před svým schválením. Používá se obvykle pro nějakou změnu, přizpůsobení nebo zlepšení struktury či organizace nebo systému.

Retroaktivita se používá v právním řádu výjimečně, protože je v rozporu s přirozeným očekáváním. Je to, jako by se začalo hrát a v průběhu hry se vymyslela nová pravidla zpětně platná od začátku hry.