Jak to funguje, když má zaměstnanec více exekucí?

Už jste se už setkali se zaměstnancem, který má více exekucí a je jimi postižen v takové míře, že jedna výplata na jejich uhrazení zdaleka nestačí? Pokud ano, narazili jste určitě i na problém, kterou exekuci zaplatit a v jaké vlastně výši. Exekuce jsou přednostní, nepřednostní, každá má své datum. Jak to vlastně funguje?

Stručný postup výpočtu exekučních srážek

Následující postup je bodovitý se snahou, aby se člověk neztratil v hromadě textu. Čísla platí pro rok 2017

Začínám čistou mzdou. (Odměny se tam počítají, DPP, DPČ ne.)


I. Vypočtu základní nezabavitelnou částku. Ta se spočte jako 2/3 z:

1)     Životní minimum:  3 410 Kč

2)     „Částka normativních nákladů“ na bydlení / osobu: 5 822 Kč

3)     V součtu:  9 232 Kč (rok 2017)

4)     2/3 z 9 232 Kč jsou 6 154,67 Kč

Pokud jsou ve hře další vyživované osoby, tak na každou připadá ¼ nezabavitelné částky na povinného.

5)     6154,67 Kč * ¼ = 1 538,67 Kč

II. Vypočtu si rozdíl mezi čistou mzdou a nezabavitelnou částkou. Všechno nad 9 232 Kč se zabavuje.

(9232: životní minimum + normativní náklady na bydlení)

Další mechanismus výpočtu a pořadí srážek:

6)     Od čisté mzdy (už je pryč daň z příjmů, sociální, zdravotní) se odečte základní nezabavitelná částka, tedy 6154,67 Kč (+ ev. 1538,67 á vyživovaná osoba)

A teď, jak se bude počítat a rozdělova stráhávání:

7)     Rozdíl (Čistá mzda – nezabavitelná částka) / 3, zaokrouhlím na koruny dolů

1.      1/3 – pro nepřednostní pohledávky (a přednostní, pokud na ně nestačí 2. třetina)

2.      1/3 - pouze pro přednostní pohledávky, pokud nestačí, vyplatí se zaměstnanci

3.      1/3 - vyplatí se zaměstnanci

 

8)     Z částky, která přesahuje hranici 9 232 Kč (ta, co se plně zabavuje), se strhnou nejdříve přednostní pohledávky a potom nepřednostní pohledávky

 

Když se přednostní pohledávka uspokojuje z 1. třetiny, tak ztrácí svoji „přednost“ a pořadí pohledávek se v tomto případě řídí stejně jako u ostatních nepřednostních pohledávek dnem, kdy byl exekuční příkaz doručen prvnímu plátci.

 

V roce 2018 dochází k drobné valorizaci. Částka životního minima se nemění. Ta zůstává na 3 410 Kč. Mění se ale normativní náklady na bydlení. Ty jsou pro rok 2018 stanoveny na částku 5 928 Kč. Naše dvě významné hranice tak budou 9 338 Kč jako částka, nad kterou bude v roce 2018 postiženo všechno a 2/3 z ní jako nezabavitelné minimimum - částka 6 225,33 Kč.

 

 20172018
Nezabavitelná částka na člověka postiženého exekucí6 154,676 225,33
Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu1 538,671 556,33
Částka, nad kterou se srazí z výplaty všechno9 2329 338
Maximum 1/3 zbytku mzdy3 0773 112