Jak vytvořit použitelný cash flow výkaz

Dobré plánování cash flow a reporting aktuálních výsledků cash flow jsou úzce spjaté činnosti.

Dobrý plán cash flow nebo také rozpočet je jádrem podnikových finančních činnností a je důležitý pro přežití společnosti. Jak se člověk dostane na neznámé místo bez mapy (nebo alespoň GPS), kterou by mohl sledovat? Jak zajistit dostatečné zdroje pro financování růstu společnosti nebo obyčejné odeslání výplat, pokud neplánujete příjmy a výdaje na příští týden, měsíc nebo rok? Dost těžko.

Plán cash flow nemusí být komplikovaný nebo složitý, aby byl účelný. Stačí použít excelový, open officový list nebo jednoduchý rozpočtový program nebo taky jen papír. Důležité je mít nějaký.

Pro vytvoření cash flow plánu je potřeba odhad příjmů, hodí se roční výsledovka a kalendář.

Vzor Cash flow

Vzor cash flow ke stažení - formát Excel

Vzor cash flow ke stažení - formát OpenOffice

Takhle může vypadat jednoduchý výkaz cash flow. Lze si s tím samozřejmě vyhrát, rozpracovat ho po dnech, rozšířit nebo různě modifikovat. Popřípadě alespoň do češtiny.

Není to nutné brát doslova, v podmínkách menších firem jsou některé položky zbytečné. Jako inspiraci náplně lze použít také třeba IAS 7 a přizpůsobit konkrétním podmínkám daného podniku. IAS 7 rozděluje cash flow aktivity do dvou oblastí:

 1. operační
 2. finanční
Pro nás je v tuto chvíli zajímavá jen operační oblast.

1. Operační aktivity

 1. příjmy z prodeje zboží nebo služeb
 2. příjmy z prodeje půjček, dluhů nebo majetkových instrumentů v obchodním portfoliu
 3. úroky z půjček
 4. příjmy zdividend z kmenových akcií
 5. platby dodavatelům zboží a služeb
 6. platby zaměstnancům nebo spojené se zaměstnanci
 7. daňové výdaje
 8. úroky (to může být ve finančních aktivitách
 9. platby z prodeje půjček, dluhů nebo majetkových instrumentů v obchodním portfoliu

Velmi pravděpodobně se rozpočet bude lišit od skutečnosti. Proto je třeba zajistit porovnání skutečných výsledků s plánovanými. Aktualizujte rozpočet, pokud se objeví významné nové informace, které nebyly v plánu. Podobně je třeba aktualizovat rozpočet pokud se firma věnuje novým činnostem, které mají vliv na očekávaný cashflow. Je možné aktualizovat přímo do cash flow nebo mít dva separátní listy nebo soubory - jeden s aktuálním cash flow, jeden s původním a porovnávat v průběhu roku aktuální cash flow pozici a dosažené výsledky.

Při aktualizaci se vychází ze sledování tržeb, pohledávek a závazků na základě vydaných a přijatách faktur. Platí jednoduché pravidlo: řiďte se zdravým rozumem a neplaťte více než vyděláte nebo si můžete podle plánu do budoucna dovolit.

Zdroje: 
Inc.com
Wikipedia
JaxWorks.com
Ostatní články