Platíte úrazové pojištění? (Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele)

Zvláště mezi malými zaměstnavateli mnozí netuší, že ze zákona je zaměstnavatel povinen se přihlásit pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Tato povinnost se vztahuje na všechny zaměstnavatele, a to bez ohledu na počet zaměstnanců. 

Z jakého to vyplývá zákona?

Podmínky účasti a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání jsou upraveny vyhláškou ministerstva financí č. 125/1993 Sb.

Co pojištění kryje?

Pojištění chrání v těchto situacích:

  • chrání zaměstnavatele proti uplatněným nárokům zaměstnanců za škodu vzniklou při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání v rozsahu zákoníku práce
  • vztahuje se i na škodu vzniklou při plnění pracovních úkolů při pracovních cestách

Za koho se platí? Co dohodáři? Co společníci a jednatelé?

Zákonné pojištění se vztahuje jak na úrazy a nemoci z povolání, zaměstnanců v pracovním poměru na základě pracovní smlouvy, tak na činnost zaměstnanců na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tzn. DPČ i DPP.

Pojistná taxa v případě dohod, kde se neodvádí pojistné, je minimální. V případě, že zaměstnavatel má zaměstnance pouze na DPP , kde odměna nepřekročí 10.000,- Kč, hradí pouze minimální pojistné ve výši 100 Kč čtvrtletně. To platí ne pro  každého zaměstnance, ale pro neomezený počet DPP.

Pokud zaměstnanec na DPP odvádí pojistné, výpočet se provádí stejně jako u ostatních zaměstnanců.

Zákonné pojištění se nevztahuje na členy statutárních orgánů, jednatele, společníky, statutáry, dozorčích rad a to ani když je za ně odváděno sociální pojištění.

Kolik se platí, do kdy a jak se to počítá?

Podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání jsou upraveny vyhláškou ministerstva financí č. 125/1993 Sb., která je podle aktuálně schválené legislativy od 1.1.2015 nahrazena zákonem č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců. Sazby pojistného jsou v příloze č. 2.

Výpočet pojistného

Základem pro výpočet pojistného je potom souhrn vyměřovacích základů za uplynulé kalendářní čtvrtletí všech zaměstnanců, které zaměstnavatel v tomto období zaměstnával. Vyměřovacím základ je stanový stejně jako vyměřovací základ na sociální pojištění s tou výjimkou, že se na něj nevztahuje zastropování.

Tabulka s daty splatnosti úrazového pojištění


ČtvtletíSplatno do
I.31.1.
II.30.04.
III.31.7.
IV.31.10.

Pojistné se hradí tedy do konce prvního měsíce za načaté čtvtletí a vychází se ze základu minulého čtvrtletí.

Sankce za nezaplacení?

Pokud zaměstnavatel nezaplatí pojistné řádně a včas, zvyšuje se dlužné pojistné o 10 procent dlužné částky za každý započatý měsíc prodlení. Zaplacení pojistného za celou dobu trvání pojištění a správnost jeho výpočtu je zaměstnavatel povinen prokázat, jinak se má za to, že pojistné nebylo uhrazeno.

Jak se uzavírá smlouva s pojišťovnou? Můžu si vybrat pojišťovnu?

Smlouva se neuzavírá. Pojištění vzniká ze zákona. Stačí se nahlásit pojišťovně vyplněním formuláře.

Tohle pojištění poskytuje Kooperativa. U České pojišťovny jsou pojištěni ti zaměstnavatelé, kteří měli toto pojištění sjednáno smluvně s Českou pojišťovnou do 31. 12. 1992, a jejich právní nástupci. Všichni ostatní zaměstnavatelé jsou pojištěni u Kooperativy .

Odkazy na jejich informace jsou níže ve zdrojích.

Od 1.1.2015 mají být výrazné změny v úrazovém pojištění, protože současná právní úprava se nepovažuje za vyhovující. Jak to nakonec bude a zda to nebude znovu odloženo, se dozvíme pravděpodobně až krátce před koncem roku.

Zdroje: 

Vyhláška MF č. 125/1993 Sb.
Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců
Informace od Kooperativy
Informace od České pojišťovny

Články o daních, Články o účetnictví