Přehled termínů pro nejčastější povinnosti u daní a odvodů

Pravidlené termíny (měsíční / čtvrtletní)

TermínPopis případu
  8.splatnost zálohy na zdravotní pojištění za předchozí měsíc (OSVČ)
20.splatnost zálohy na sociální pojištění za předchozí měsíc (OSVČ)
přehledy o platbě pojistného na sociální a zdravotní + zaplatit (zaměstnavatel)
25.DPH (přiznání, platba, související hlášení za předchozí měsíc nebo čtvrtletí)
spotřební daň (přiznání, platba za předchozí měsíc nebo čtvrtletí)

Termíny pro povinnosti s roční frekvencí

TermínPopis případu
31. 1.pojištění odpovědnosti - platba za 1. čtvrtletí
  1. 2.přiznání k dani z nemovitých věcí (za probíhající rok)
přiznání a platba silniční daně (za předchozí rok)
  1. 3.vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (v případě el. podání je termín do 20.3.)
  1. 4.vyúčtování srážkové daně
přiznání a platba daně z příjmů (fyzické i právnické osoby)
doručení plné moci udělené daňovému poradci na FÚ
15. 4.platba zálohy siniční daně (měsíce 1-3)
30. 4.vyplnit ELDP a do dalších 30 dní podat
30. 4.pojištění odpovědnosti - platba za 4. čtvrtletí
  1. 7.přiznání a platba daně z příjmů (fyzické i právnické osoby), pokud přiznání podává daňový poradce
15. 7.platba zálohy siniční daně (měsíce 4-6)
15. 10.platba zálohy siniční daně (měsíce 7-9)

 

Články o daních