Změna splatnosti záloh na sociání a zdravotní pro OSVČ v roce 2019

Pro rok 2019 dochází k posunu ve splatnosti záloh na sociální pojištění.

Dosud platilo, že zálohu za daný měsíc bylo potřeba zaplatit do 20. dne (pro sociální) a do 8. dne (pro zdravotní) měsíce následujícího. Pro názornost zálohu za leden bylo potřeba zaplatit do 8. února (zdravotní) a do 20. února (sociální).

U zdravotního pojištění ke změně nedochází. Sociální pojištění je však potřeba zaplatit do konce aktuálního měsíce. Zálohu na sociální pojištění za leden je tedy potřeba zaplatit do 31. ledna a obdobně u dalších měsíců. Zálohu na zdravotní pojištění za leden nadále můžu zaplatit až do 8. února.

Sankce za pozdě zaplacenou zálohu na sociální pojištění je 0,05 % za každý den prodlení.

Pro zmírnění nástupu opatření bylo schváleno v přechodných ustanoveních, že záloha za prosinec 2018 nemusí být zaplacena vůbec. Pokud si někdo přeje, může zálohu zaplatit dobrovolně v období mezi 21. - 31. prosincem. Nebo to prostě nechat na podání přehledu o příjmech a výdajích a zaplatit naráz bez sankcí.

Data splatnosti záloh na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ v letech 2018 a 2019

Splatnost zálohy2 0182 019
sociální pojištěnído 20. dne měsíce následujícíhodo konce aktuálního měsíce
zdravotní pojištěnído 8. dne měsíce následujícíhodo 8. dne měsíce následujícího

 

Minimální měsíční zálohy OSVČ s hlavní činností v roce 2018 a 2019

V roce 2019 dochází i ke změně výše záloh na sociální a zdravotní. Více je v následující tabulce.

Záloha2 0182 019
sociální pojištění2 1892 388
zdravotní pojištění2 0242 208

 

Zdroje: 

https://www.cssz.cz/cz/pojisteni-osvc/zmeny-v-pojisteni-osvc-od-1-1-2019.htm
Nařízení vlády č. 213/2018 Sb.