Změny v exekučním řízení v roce 2019

Exekuce. Strašák moderní doby, který postihuje stále větší procento obyvatel. Jen na území České republiky se problémy s exekucí týkají každého desátého Čecha staršího patnácti let. Rovněž tato problematika postupně prochází určitým vývojem a úpravami, z nichž některé se týkají nového roku. Ukážeme si, čeho se konkrétně týkají a jak ovlivňují zaměstnance i zaměstnavatele.

Mezi základy finanční gramotnosti patří vědomí, že je vždycky lepší nedostat se do exekučního řízení. Někdy však může nastat složitá finanční situace, ve které se stane, že jiné řešení není. Stačí nesplacený dluh a problémy se mohou kupit na sebe závratnou rychlostí. I exekuční řízení se samozřejmě musí řídit nějakými pravidly jednak pro osobu dlužníka a jednak pro vymahatele konkrétního dluhu.

Význam základní nezabavitelné částky

Orgánem, který takový postup zajišťuje, je stát pověřující konkrétní exekutory prostřednictvím ministra spravedlnosti. Stát musí dodržovat určité principy zakotvené v občanském soudním řádu, který vymezuje jeden zásadní pojem – tzv. nezabavitelná nebo také nepostižitelná částka. To je suma, která nesmí být žádnému zaměstnanci z platu stržena a musí mu být vždy vyplacena. Důvodem je samozřejmě pokrytí základních potřeb dané osoby, o které musí být postaráno.

Do nezabavitelné částky patří nejen částka vypočtená na osobu v exekučním řízení, ale také částka na každou osobu, u které mu vzniká vyživovací povinnost. Základní nezabavitelná částka obsahuje dvě základní složky. Jednak do ní spadá životní minimum a jednak také normativní náklady na bydlení, jak jsou uvedeny v nařízení vlády č. 320/2018 Sb.

Jak vyplývá z přiložené tabulky, v roce 2019 se oproti minulému roku zvýšily náklady na bydlení, které nyní činí 6 233 Kč. Nepatrně se proto zvýšila i základní nezabavitelná částka, konkrétně na 9 643 Kč, ačkoli náklady na životní minimum se nezměnily. Měnit by se naopak mohla opět výše nezabavitelné částky, a to až na dvojnásobek sumy, nad kterou lze srážet bez omezení. V platnost by tato novela měla vejít již od 1. července 2019.

Rok20182019
Životní minimum3 410 Kč3 410 Kč
Náklady na bydlení5 928 Kč6 233 Kč
Základní nezabavitelná částka9 338 Kč9 643 Kč
2/3 ze základní nezabavitelné částky6 225 Kč6 428 Kč
1/4 ze zákl. nezabav. částky na dlužníka pro vyživovanou osobu1 556 Kč1 607 Kč
Maximum 1/3 zbytku čisté mzdy3 112 Kč3 214 Kč

 

Povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele

Toto navyšování je v platnosti již druhým rokem. Pokud je u zaměstnance nařízena exekuce, provádí se standardně formou srážek ze mzdy u zaměstnavatele. Zaměstnavatel má několik povinností, jako je například dohlížení na správný a včasný výpočet srážek a jejich následnou platbu. V případě ukončení pracovního poměru má navíc povinnost tuto změnu oznámit příslušnému soudu.

Práce s tím spojená je pro mnoho mzdových účetních časově náročnější a pro zaměstnavatele méně efektivní. I proto připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu návrh na možnou úlevu. Vypočítalo, že práce kolem výpočtu výše srážek činí 1,25 hodin měsíčně na jednoho zaměstnance a plánuje, že by si zaměstnavatelé mohli odečíst od základu daně 400 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance, což vychází na 4 800 Kč za rok.

V prosinci minulého roku připravilo ministerstvo spravedlnosti novelu exekučního řádu, podle které by se v případě více exekucí u jedné osoby staral o exekuční řízení jen ten exekutor, který má na starosti první (nejstarší) exekuci.

Články o účetnictví