Zvýšení limitu pro registraci DPH na 2 mil. Kč

 

22.6.2022 předložila vláda Poslanecké sněmovně návrh na změnu zákona o DPH a dalších souvisejících zákonů. Mezi hlavní změny novely spadá zvýšení limitu pro povinnou registraci plátce DPH ze současného 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. 7. 7. 2022 poslanecká sněmovna novelu schválila.

Při změně limitu plátcovství DPH se předpokládá zachování možnosti dobrovolné registrace plátce při obratu pod 2 mil. Kč.

Zatím se stále jedná pouze o návrh, definitivní schválení změn lze očekávat až koncem roku 2022. Účinnost je plánovaná od 1.1.2023. Další text vychází z předpokladu, že návrh bude schválen ve stávající podobě.

Cílem navrhované změny je zjednodušení daňových povinností a snížení administrativy pro podnikatele. Osobám, kterých se novela dotkne, odpadne povinnost registrovat se jako plátci DPH a plnit řadu s tím spojených povinností (vedení evidence pro účely DPH, podávání daňových přiznání, kontrolních hlášení aj.).

 

Jsem plátce DPH s obratem pod 2 000 000 Kč, mohu registraci zrušit? Za jakých podmínek?

Navrhovaná novela umožňuje stávajícím plátcům s obratem pod 2 000 000 Kč požádat o zrušení registrace a stát se neplátci DPH. Abych toto mohl využít, kromě obratu pod 2 000 000 Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců bych musel splnit ještě podmínku uplynutí jednoho roku ode dne, kdy jsem se stal plátcem.

Dle přechodných ustanovení bude možné o zrušení registrace požádat ještě před účinností novely, tedy před 1.1.2023, a plátce přestane být automaticky plátcem od 1. 1. 2023. To je výhodné zejména pro ty, kteří by chtěli od roku 2023 vstoupit do režimu paušální daně (ti nesmí být k prvnímu dni daného roku plátci DPH).

Plátci s obratem nižším než 2 000 000 Kč, kteří o zrušení registrace nepožádají, zůstanou i nadále plátci DPH. Vstoupení z plátcovství je dobrovolné.

 

Přesáhnu obrat 1 000 000 Kč v listopadu nebo prosinci 2022, nechci být plátcem, co teď dál?

Pokud bych přesáhl obrat 1 000 000 Kč (ale ne 2 000 000 Kč) v listopadu 2022 (nebo v prosinci 2022), dle současného zákona bych se plátcem stal od 1.1.2023 (nebo 1.2.2023). Dle novely již nemusím podávat registraci do 15.12.2022 (nebo 15.1.2023) a ani se již nemusím registrovat jako plátce.

Pokud přesáhnu obrat 1 000 000 Kč v některém z předchozích měsíců (tzn. do října 2022), platí pro mne podmínky viz předchozí otázka.

 

V listopadu nebo prosinci 2022 přesáhnu obrat 1 000 000 Kč a chci se registrovat k DPH, co musím udělat?

Pokud se chci jako plátce registrovat, musím toto sdělit správci daně ve lhůtě do 15.12.2022 nebo do pěti pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti zákona. Pro registraci plátce nestačí pouze podat přihlášku k registraci. Je navíc potřeba správci daně potvrdit úmysl stát se plátcem DPH. Formulář pro toto sdělení zatím není k dispozici, pro tuto chvíli tedy usuzujeme, že sdělení bude možné zaslat volnou formou.

 

Články o daních