Zdroje: 

Zákon o DPH - § 29 - náležitosti daňového dokladu