Jak pro dodávku zboží, tak pro službu je potřeba, aby faktura obsahovala "VAT indentification number" (DIČ) příjemce. Další doplňkový text se liší podle toho, zda jde o zboží nebo službu. Zákon ukládá povinnost uvést text v českém jazyce, doporučuje se přidat i poznámku v angličtině pro příjemce.

Doplňkový text při dodání zboží do jiného členského státu EU

Na dokladu by měla být poznámka s odkazem na příslušné ustanovení zákona o DPH, ustanovení předpisu Evropské unie nebo jiný údaj uvádějící, že plnění je od daně osvobozeno. Např.:

  • "Dodání zboží osvobozené od daně podle §64 zákona o DPH"
  • "The supply of goods is exempt according to the §64 of the VAT Act valid in the Czech Republic"
  • "Intra-Community supply"
  • "Intra-Community supply, Art. 138, VAT Directive 2006/112"

Doplňkový text při poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státu EU

Při poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státu musí doklad obsahovat formulaci:

  • "Daň odvede zákazník."
  • "The reverse charge is applicable."


Zdroje: 

Zákon o DPH - § 29 - náležitosti daňového dokladu