Zákon o daních z příjmů uvádí, že základ daně snižují výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.

Základní otázku, kterou si kladu při zařazování výdajů (nákladů) do podnikání tedy zní: "Souvisí to s mým podnikáním (činností firmy) a snahou o dosažení, zajištění a udržení příjmů?

Pokud souvisí, v další fázi zkoumám zákonné požadavky. Některé výdaje (náklady) nesnižují základ daně - např. pohoštění, reprezentace, dary, penále, pokuty, úroky z prodlení od státních autorit, ... Pro jiné jsou zvlášť určeny podmínky a výše, v jakých je lze uplatnit - např. výdaje na auto, diety při pracovních cestách, leasing, dlouhodobý majetek, ...

Pokud vedu účetnictví, zkoumám také, zda výdaj (náklad) souvisí s aktuálním účetním obdobím.Zdroje: 
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - § 24