Číslo účtu

Číslo účtu pro platbu daně je ve tvaru: předčíslí—matrika / kód banky.

  • předčíslí je určeno podle druhu daně
  • matrika je určena podle finančního úřadu
  • kód banky je obvykle 0710 - ČNB, u které je účet veden

Přehled nejčastěji placených daní
DaňPředčíslí
DPH705
DZP - závislá činnost (mzdy)713
Srážková daň (mzdy)7720
DPPO7704
DPFO721
Silniční daň748
Daň z nemovitostí7755
Přehled vybraných FÚ a matrik
Finanční úřadMatrikaKód banky
Praha77628031 0710
Středočeský kraj776281110710
Královéhradecký kraj776265110710
Jihomoravský kraj776286210710

Konstantní a variabilní symbol

VS - variabilní symbol: VS = DIČ
Pro FO DIČ = RČ, pro PO DIČ = CZ + IČO

KS - konstantní symbol: pro bezhotovostní platby = 1148