Osvobození příjmů z prodeje cenných papíru do 31.12.2013

Do 31.12.2013 platilo, že pokud se prodávaly cenné papíry (nezařazené do obchodního majetku) tak, že prodávající vlastnil maximálně 5% podíl na základním kapitálu nebo hlasovacím právem v době 24 měsíců před prodejem a doba mezi nabytím a převodem přesáhla šest měsíců, byly příjmy z prodeje těchto cenných papírů osvobozeny.

Příjmy z ostatních cenných papírů (nezařazených do obchodního majetku) byly osvobozeny, pokud doba mezi nabytím a převodem přesáhla 5 let (nebo se prodávaly více jak 5 let po vyřazení z obchodního majetku).

Změny v osvobození příjmů z prodeje cenných papírů od 1.1. 2014

Od 1.1.2014 je v § 4 odst. 1 w) ZDP určena doba pro osvobození jinak, a to tak, že musí přesáhnout místo dřívějších šesti měsíců 3 roky. Od vyřazení z obchodního majetku se počítají také 3 roky. Pokud se jedná o kmenový list, činí tato doba místo 3 let 5 let. Podmínka max 5 % podílu byla zrušena.

Přechodné ustanovení zachovává u osob, které vlastní více jak 5% podíl a nabyly jej před 31.12.2013, lhůtu pro osvobození podle stavu před 1.1.2014. Ostatní osoby postupují v rozhodování o osvobození u prodeje cenných papírů nabytých před 31.12.2013 podle nových pravidel, platných po 1.1.2014.

Zajímavou změnou je zavedení limitu 100 000 Kč pro příjem (ne zisk) z prodeje cenných papírů. Pokud tedy úhrn příjmů z prodeje za zdaňovací období nepřesáhne 100 000 Kč, příjem je osvobozen.Zdroje: 
ZDP § 4 odst. 1 w) ZDP § 10 odst. 3 c)