Odpověď není jednoznačná. Záleží na tom, z jakého důvodu se dobropisuje.

Z jakého důvodu se dobropisuje?

§ 42 ZDPH - bez dodatečného přiznání

Pokud jde o vrácení zboží nebo poskytnutí slevy, patří do DUZP datum, kdy se na slevě se zákazníkem dohodneme / kdy se zboží vrátí.

DUZP pro zařazení do přiznání u dodavatele, který opravný doklad vystavuje, je datum, kdy odběratel opravný daňový doklad prokazatelně obdrží.

§ 43 ZDPH - s dodatečným přiznání

Datum původního plnění se na doklad dává v případech, kdy se plnění vůbec neuskutečnilo a fakturovalo se omylem nebo bylo na původním dokladu něco špatně.

Opravu lze provést nejdříve ke dni, ve kterém plátce nebo osoba identifikovaná k dani, pro kterou se plnění uskutečnilo, obdržela opravný daňový doklad.

 

Zdroje: 

Zákon o DPH - § 42 a § 43