Je Slovák leta žijící a pracující trvale v ČR (tzn. rezident ČR) povinen zdaňovat příjem z podílu na zisku společnosti ze Slovenska?

Rezidenti České republiky zde zdaňují své celosvětové příjmy. Tedy ano, daní se to zde, nicméně jak vysvětlím níže, jde spíš o administrativu než samotnou daň.

Příjmy z podílu na zisku jsou u nás považovány za příjem z kapitálového majetku a jsou dílčím základem daně z příjmů.

Jako daňový rezident ČR zahrnu podíl na zisku do daňového přiíznání jako příjem z kapitálového majetku. V souladu se smlouvou o zamezení dvojího zdanění mohu započíst daň sraženou na Slovensku na svoji tuzemskou daňovou povinnost. Měl bych mít potvrzení o sražené dani na Slovensku.

Zdroje: 

Zákon o daních z příjmů
Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Slovenskem