Souhrnné hlášení se podává proto, aby správce daně dostal informaci o plněních poskytnutých jiným podnikatelským subjektům z členských států EU.

Kdy vzniká povinnost podat sourhnné hlášení?

  1. dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě,
  2. přemístění obchodního majetku do jiného členského státu,
  3. dodání zboží kupujícímu při zjednodušeném postupu při dodání zboží uvnitř území Evropského společenství formou třístranného obchodu, pokud je plátce prostřední osobou v tomto obchodu, nebo
  4. poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně, osobě registrované k dani v jiném členském státě, pokud je povinen přiznat daň příjemce služby.

Jak často se podává souhrnné hlášení?

Souhrnné hlášení narozdíl od jiných tvrzení, která se podávají i nulová, se podává jen tehdy, pokud nastane za určené období některá ze situací v předchozím odstavci.

Periodicita:

  • při dodání zboží se podává měsíčně
  • identifikovaná osoba podává měsíčně
  • v ostatních případech se podává ve stejné periodicitě jako přiznání k DPH (měsíčně nebo čtvrtletně)

Jak se podává souhrnné hlášení?

Souhrnné hlášení se podává jedině elektronicky. Technicky jsou to dvě možnosti: přes portál daňové správy nebo datovou schránkou.

Dokdy se podává souhrnné hlášení?

Souhrnné hlášení se podává do 25 dnů po skončení měsíce (období), kterého se týká, stejně jako přiznání k DPH.

Zdroje: 
ZDPH - § 102