Podmínky jsou sice jiné, ale i zaměstnanci mohou uplatnit cestovní výdaje, mají nárok na stravné a dokonci i kapesné při zahraničních pracovních cestách.

Týká se to samozřejmě OSVČ, které nepoužívají paušál. V paušálu jsou veškeré výdaje už zahrnuty.

§ 24 odst.2) k) 2. ZDP uvádí, že výdajem jsou rovněž zvýšené stravovací výdaje (stravné) při tuzemských pracovních cestách delších než 12 hodin v kalendářním dnu, zahraniční stravné a kapesné při zahraničních pracovních cestách pro poplatníky s příjmy podle § 7, a to maximálně do výše náhrad vymezených pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a).

Co to znamená? Znamená to, že i OSVČ mají nárok na stravné. Poskytují si ho ovšem sami a dopadem je jedině to, že ho mohou uplatnit jako daňově uznatelný výdaj. Výše stravného a kapesného se řídí stejnými předpisy jako u zaměstnanců.

Pravidelným pracovištěm pro poplatníky s příjmy podle § 7 se rozumí sídlo podnikatele nebo místo výkonu jiné činnosti ... Tam pracovní cesta začíná. Za pracovní cestu se nepovažuje cesta na pracoviště ani domů.Zdroje: 
§ 24 odst.2) k) 2. ZDP Zákoník práce