Jednatel může dostávat stravenky

Ano, pokud jednatel odpracuje za daný den 3 hodiny, může v návaznosti na interní předpisy, popř. smlouvu o výkonu funkce, dostat stravenku. Daňové dopady a osvobození jsou stejné jako u zaměstnance.

Zda stravenky společnost jednateli poskytne je čistě na rozhodnutí firmy.

I na jednatele bez příjmů se pohlíží jako na zaměstnance

Do nedávna byly u benefitů jednatele, a to zvláště jednatele bez příjmů, nejasnosti. Byly tu názory, že aby mohl být jednatel považován za zaměstnance ve smyslu § 6 odst. 1) a 2) ZDP, nestačí, aby byl jen zapsaným jednatelem s.r.o., ale že musí od s.r.o. pobírat jako jednatel také odměnu.

V této oblasti došlo postupně k posunu a uvolnění. Zajímavý je třeba závěr z jednání koordinačního výboru finanční správy s Komorou daňových poradců ČR ze dne 2. května 2018, kde se řešila problematika cestovních náhrad. 

Nyní již by neměly být benefity u jednatelů bez příjmu zpochybňovány a jednatel i bez příjmů může čerpat stejné výhody jako zaměstnanec.