Otázka směřuje k tomu, jak je to s náhradami jízdních výdajů, ubytováním, stravným a dalšími výdaji.

Proplacení účasti manžela nebo manželky na služební cestě je nenárokové. Záleží na zaměstnavateli, zda k účasti manželského partnera dá souhlas.

Pokud zaměstnavatel udělí souhlas s tím, aby se zaměstnancem cestoval manželský partner (nebo i jiný člen rodiny), přísluší zaměstnanci i náhrada prokázaných jízdních, ubytovacích a nutných vedlejších výdajů, které vznikly tomuto členu rodiny. Na straně zaměstnavatele je to pak daňově účinný výdaj.

Zdroje: 

§ 172 Zákoníku práce