Řada smluv je i mezi českými firmami uzavírána v eurech. Fakturace v EUR tuzemské firmě není neobvyklou záležitostí. Je však třeba vzít v úvahu předpisy, které jsou tím dotčeny: zákon o účetnictví a zákon o DPH.

Zákon o účetnictví

Zákon o účetnictví ukládá účetním jednotkám povinnost vést účetnictví v české měně. Současně ale také musí vést účetní jednotky evidenci v zahraniční měně. jak tedy postupovat?

Cizí měna s přepočítává na českou ke dni uskutečnění účetního případu. Pokud je třeba cizí měnu dále evidovat i k poslednímu dni účetního období (např. nedojde úhradě pohledávky do konce roku), provádí se znovu přepočet cizí měny na českou podle aktuálního kurzu k rozvahovému dni.

Zákon o DPH

Na vystavovaných fakturách je třeba uvést kromě základu daně a daně v EUR také přepočet na českou měnu a použitý kurz. Obvykle se používá ČNB ke dni DUZP. Odběratel tyto údaje použije při uplatnění odpočtu. Výše DPH odvedená dodavatelem a uplatněná odběratelem se tedy bude rovnat.