Pro určení, zda se registrovat k DPH je rozhodující, jaké činnosti se počítají do obratu a také v jakém období k překročení obratu došlo.

Do 31.12.2013

§ 4a ZDPH odkazuje v počítání obratu na §56 ZDPH. Do 31.12.2013 platilo, že pokud obrat (součet příjmů podle § 7 a § 9 překročil 1 mil. Kč, vznikla povinnost registrovat se jako plátce. Výjimkou byla situace podle § 6 odst. 1, kdy podnikatel uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (tzn. např. tedy pouze příjmy z pronájmu, nepodnikal na živnostenské oprávnění), v tom případě se nemusel registrovat.

V roce 2014

Od 1. 1. 2014 došlo v zákoně ke změně v tom, že je pronájem vyčleněn do §56a, takže od r. 2014 nevstupuje do definice obratu pro registraci k DPH. V roce 2014 tedy dochází k posunu v tom, že nemusím osvobozené příjmy z pronájmu, ale jen z jiných ekonomických činností.

Od roku 2015

Od 1. 1. 2015 se plánuje návrat ke stavu před 31.12.2013, tedy zpětné začlenění příjmů z pronájmu do definice obratu pro registraci k DPH.Zdroje: 
Zákon o DPH