Definice akcie

Akcie (anglicky share = podíl) je cenný papír majetkového charakteru, který stvrzuje vlastnictví podílu na základním kapitálu akciové společnosti. Držitel akcie je akcionář. Držení akcie přináší akcionáři určitá práva k dané společnosti - obvykle jistý podíl na rozhodování a hospodářských výsledcích.

Druhy akcií

Z hlediska formy jsou akcie

  • na jméno - akcionářská práva vykonává ten, jehož jméno je na akcii
  • na doručitele - akcionářská práva vykonává ten, kdo je držitelem akcie

Z hlediska druhu se člení akcie na

  • kmenové
  • proritní