Plátcova pokladna je organizační jednotka, kde dochází k výkonu povinností stanovených zákonem (zejména vybírání, srážení nebo zajištění daně), a kde jsou k tomu uloženy potřebné doklady. Jejím hlavním účelem je usnadnění komunikace mezi plátcem a správcem daně / pojistného, kdy je decentralizovaný výkon povinností, které plátci ze správy pojistného vyplývají, vhodnější.

Daňový řád, § 21 uvádí o plátcově pokladně následující:

  1. Má-li plátce daně organizační jednotku, kde dochází k výkonu povinností stanovených daňovým zákonem, zejména vybírání, srážení nebo zajištění daně, a kde jsou k tomu uloženy potřebné doklady, je tato organizační jednotka plátcovou pokladnou, pokud tak stanoví zákon.
  2. Pro plátcovu pokladnu je místně příslušným správcem daně ten, v jehož obvodu územní působnosti je umístěna.
  3. Plátcova pokladna vykonává práva a povinnosti plátce daně; pokud si jednání plátce daně a osoby oprávněné jednat za plátcovu pokladnu odporuje, je rozhodující jednání plátce daně.


Zdroje: 
Daňový řád