BKP je pojem spojený s EET.

Z BKP  úřady zjistí vazbu mezi poplatníkem a jím vydávanou účtenkou. BKP je otisk neboli tzv. message digest (hash) kódu PKP.
 
Délka: délka binárních dat 20 bajtů, tedy 40 hexadecimálních číslic. Pro lepší čitelnost budou hexadecimální číslice BKP odděleny pomlčkou (znak "-" s dekadickým kódem 45 v ASCII znakové sadě) po osmi číslicích. Celková délka textové reprezentace BKP tedy bude 44 znaků.
Zdroje: 
 
http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Archiv/EET_popis_rozhrani_v1.0.pdf
Více: kapitola 4