B2B - Business to Business je označení vztahu, kdy na obou stranách stojí podnikatelé.