Bilanční kontinuita je jednou z účetních zásad.

Význam výrazu bilanční kontinuita

Bilanční kontinuita ve zkratce znamená, že s čím v účetnictví jeden rok skončím, musím další rok začínat, nebo také jinak, že konečné a počáteční zůstatky stavů rozvahových účtů na sebe musí mezi jednotlivými účetními obdobími navazovat.

Pro fyziky: Prostě obdoba závěrů z prvního termodynamického zákona.