Termín daňová optimalizace se používá na využití legálních prostředků pro snížení daní. Zahrnuje kroky od využití daňových slev, tvorbu rezerv a opravných položek až po zakládání "offshore" společností.

Odčítání daňové ztráty od základu daně

Jeden z příkladů jak ovlivnit výši daně přes daňový základ je daňová ztráta. § 34 odstavec 1 Zákona o dani z příjmů uvádí: "Od základu daně lze odečíst daňovou ztrátu, která vznikla a byla vyměřena za předchozí zdaňovací období nebo jeho část, a to nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po období, za které se daňová ztráta vyměřuje." Ztrátu vzniklou v roce 2003 je možné odečíst ještě v 7 zdaňovacích obdobích, naposledy tedy v přiznání za rok 2010.

Vzhledem k tomu, že zákon nestanovuje způsob odpočtu v jednotlivých zdaňovacích obdobích, lze postupovat tak, aby daňová povinnost byla v jednotlivých letech co nejnižší. To znamená uplatnit vždy jen ou část ztráty, aby bylo možné odečíst všechny nezdanitelné částky a slevy (§ 15 a § 35), které nelze přesunout do dalšího období.