Dluhopisy jsou zastupitelné cenné papíry, s nimiž je psojeno právo držitele na splacení dlužné částky a povinnost emitenta (vydavatele dluhopisu) dluh splatit k určenému datu a v nominální výši.