Saldo znamená rozdíl mezi kladnými a zápornými položkami. Používá se také ve smyslu konečného stavu pohledávek, účtu nebo dluhu.

Saldo účtu

Je to konečný zůstatek účtu zjištěný jako rozdíl mezi počátečním stavem, přírůstky a úbytky během určitého časového období. V účetním software je to praktický nástroj postavený na databázovém dotazu (nebo dotazech, obvykle lze zadat různé parametry, které ovlivňují podobu výstupu).

Používá tam, kde se objevuje velké množství položek. Když se odstraní z přehledu salda vyrovnané stavy, zůstanou ve výsledku jen neuhrazené (nebo přeplacené) položky pohledávek nebo závazků.

Saldo obchodní bilance

Saldo obchodní bilance představuje rozdíl mezi exportem a importem.

Aktivní saldo

Pokud je export větší než import, jedná se o aktivní saldo nebo také kladné saldo obchodní bilance.

Pasivní saldo

Pokud je export menší než import, jde o pasivní saldo nebo také záporné saldo obchodní bilance.

Saldo platební bilance

Je to rozdíl mezi kladnými a zápornými položkami platební bilance.