Faktoring je metoda financování krátkodobé pohledávky dodavatele (zejména v zahraničním obchodě) při dodávkách zboží a služeb. Jde o financování pohledávky před lhůtou splatnosti.

Faktor (faktoringová společnost) odkupuje pohledávky před lhůtou splatnosti, zaplatí za ně cenu sníženou o diskont a faktoringový poplatek. Provádí jejich inkaso a nese riziko jejich nezaplacení. Je výhodné v případě, kdy dodavatel potřebuje rychle peněžní hotovost.