Termín manko se používá pro situaci, kdy se inventarizací zjistí, že skutečný stav majetku je nižší než účetní.

Mohou vzniknout dva typy manka:

  1. Do normy - nezaviněné - Český účetní standard pro podnikatele č. 007 označuje je označuje jako ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob. Jde o ztráty způsobené například vysycháním, odpařováním, prosakováním, táním, apod. Přípustná procenta úbytků mají zohledňovat zkušennosti pracovníků odpovědných za danou oblast a nesmí být výrazně vyšší než u jiných podniků v odvětví. Normy jsou stanoveny k prvnímu dni účetního období na celé období.
  2. Nad normou - zaviněné - Zodpovědnost nese odpovědná osoba. Jde o taková, která vznikla např. odcizením nebo zanedbáním povinnosti ochrany majetku.

Manku v pokladně se říká schodek.