Poplatník je osoba, jejíž příjmy, majetek nebo úkony jsou přímo podrobeny dani. Poplatník může a nemusí být současně plátcem daně

U daně z příjmů ve vztahu zaměstnavatel - zaměstnanec je poplatníkem zaměstnanec, plátcem zaměstnavatel.


Související pojem: plátce daně