Co je pravděpodobný výdělek a jak se počítá?

Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl; přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.

Kdy se pravděpodobný výdělek použije?

Pravděpodobný výdělek se použije namísto průměrného výdělku, jestliže zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů. To se může stát díky pracovní neschopnosti, rodičovské dovolené, případně brzkému ukončení pracovního poměru.

Rozhodným obdobím se rozumí podle § 354 zákoníku práce předchozí kalendářní čtvrtletí.

K čemu pravděpodobný výdělek slouží?

Průměrný výdělek pro pracovněprávní účely slouží pro výpočet odstupného, dovolené, náhrady mzdy při pracovní neschopnosti, ale také pro podpůrčí dávky od úřadu práce.

Zdroje: 
§ 355 zákoníku práce (Zákon č. 262/2006 Sb.)