Jak začít podnikat?

Chcete začít podnikat? Tento článek má za cíl stručně poradit kde začít a jak postupovat.

Pokud jste již rozhodlí v jakém oboru budete pracovat, obvykle začíná Vaše cesta na živnostenském úřadu. Tam dnes probíhá jak ohlášení živnosti, tak registrace k daním a sociálnímu a zdravotnímu pojištění.

Co vzít s sebou na úřad?

Občanský průkaz, kterým doložíte, že jste svéprávní a starší 18 let. Dále je potřeba výpis z trestního rejstříku pro prokázání bezúhonnosti. Poslední všeobecnou podmínkou je nedlužit státu na daních, obvykle se neprokazuje. Poplatek je 1 000 Kč, v případě koncesované živnosti 2 000 Kč. Za změny se platí 500 Kč.

Další požadavky se liší podle oboru podnikání. Některé živnosti nemůže provozovat každý a je potřeba prokázat odbornou způsobilost. Někdy stačí jen doložit vzdělání a praxi, jindy je třeba požádat o koncesi, ke které je zpravidla potřeba povolení dalšího úřadu. Jednotlivé druhy živností jsou popsané v přílohách živnostenského zákona.

Podnikatel vyplní buď formulář "Ohlášení živnosti" nebo "Žádost o koncesi". Tyto formuláře jsou součástí jednotného registračního formuláře (JRF). Prostřednictvím JRF je možné vyřídit kromě Živnostenského úřadu i oznámení finančnímu úřadu, sociálce a zdravotní pojišťovně. Odpadá tedy obcházení všech institucí jednu po druhí. JRF je možné odevzdat na jakémkoliv živnostenském úřadě, kde jsou pro tyto účely zřízena Centrální registrační místa (CRM).

Kdy můžu začít podnikat?

Oprávnění provozovat živnost vzniká fyzickým osobám:

  1. u ohlašovacích živností dnem ohlášení nebo, pokud je v ohlášení uveden pozdější den vzniku živnostenského oprávnění, tímto dnem;
  2. u koncesovaných živností dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.

Začal jsem podnikat...
Co účetnictví, daně, sociální a zdravotní?

Sociální a zdravotní pojištění

Podle toho, zda je podnikání hlavní nebo vedlejší činností se platí nebo neplatí v průběhu roku zálohy. Po skončení roku po podání daňového přiznání se podávají přehledy, na ČSSZ a zdravotní pojišťovnu, na základě kterých se pojištění doplatí.

Účetnictví nebo daňová evidence, daně

V průběhu roku je třeba schovávat všechny doklady, po skončení roku je třeba je zpracovat a odevzdat (ve většině případů do konce března) finančnímu úřadu danové přiznání.

Osoby zaregistrované jako plátci DPH musí vést podle zákona o DPH evidenci průběžně a také čtvrtletně nebo měsíčně podávají daňové přiznání.

Až na výjimky podnikatelé nemají povinnost vést účetnictví. Mohou využívat daňové paušály a potom vedou záznamy jen o svých pohledávkách a příjmech nebo vedou daňovou evidenci.

Zdroje: 

Živnostenský zákon
Podnikatel.cz

Ostatní články