Logicky nemusím podávat daňové přiznání, pokud nemám žádné příjmy.

I přesto, pokud jsem například registrován jako podnikatel, pro mě může být dobré poslat na finanční úřad alespoň oznámení "Neměl jsem žádné příjmy". Nemusím to dělat, ale pomůže to občas tomu, aby mě finanční úřad k podání přiznání nevyzýval.

Ze zákona o daních z příjmů § 38g vyplývají i některé další situace, kdy nemusím podávat daňové přiznání:

  1. Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 50 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 50 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu.
  2. Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník učinil u všech těchto plátců daně na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 20 000 Kč....

Ze zákona o daních z příjmů § 10 odst. 3. a) také plyne, že jsou osvobozené příležitostné příjmy do 30 000 Kč za rok. (Když limit 30 tisíc korun překročím, daní se celý příležitostný příjem (ne jen částka nad limit).

Jaké jsou tedy hranice příjmů, kdy nemusím poldávat přiznání?

  • Pokud mám příjmy jen za zaměstnání a jiné příjmy do 20 tis. Kč, nemusím podávat přiznání
  • Pokud mám své roční příjmy do 50 tis., nemusím podávat přiznání.
  • Do příjmů se nepočítají osvobozené příjmy a příjmy zdaněné srážkovou daní (obvykle např. DPP do 10 tis.)

Kdy naopak přiznání podávám?

  • Přiznání podávám, když mám souběh více zaměstnání (ne postupně a ne přívýdělky zdaněné srážkovou daní)
  • Přiznání podávám, když mám roční příjmy větší než 50 tis. Kč.
  • Přiznání podávám, když mám roční příjmy doplňující příjmy ze zaměstnání větší než 20 tis. Kč.
  • Přiznání také podávám, když jsem skončil daňově ve ztrátě.

Změna ve výši limitu v § 38g odst. 1 zákona o daních z příjmů, která se zabývá tím, zda podat nebo nepodat daňového přiznání, neřeší povinnosti vůči ČSSZ nebo zdravotní pojišťovně. I v případě příjmů OSVČ pod limit bude třeba přehledy na sociální a zdravotní pojištění připravit a podat.

Zdroje: 

§ 38g ZDP (zejména odst. 1. a 2. )
§ 10 ZDP odst. 3. a)
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/informace-stanoviska-a-sdeleni/2022/informace-fo-zmeny-v-zakone-o-danich-z-prijmu-2023