Povinností přiznat daň je ke dni uskutečnění zdanitelného plnění a k témuž dni je ihned nárok i na odpočet.

Příklad: Obdržím 15.9. fakturu na plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, na které je datum vystavení: 10.9., DUZP je 31.8.. A ještě to zamotejme: fakturu jsem uhradil zálohově 25.8.. K jakému datu přidaňuju a uplatňuju nárok na odpočet?

Přidaňuje se a nárokuje se k 31.8. (DUZP).Zdroje: 

Zákon o DPH - § 92a, odst. 1