Základem daně je přirážka. Přirážka je peněžní částka včetně daně. Informace o DPH se na dokladu neuvádí (ani to z přirážky). Na dokladu (pole Poznámky) musí být pouze uvedeno sdělení, že byl použit zvláštní režim pro cestovní službu.

Neveřejně doporučený postup od infolinky Stormware je pro cestovní službu vytvořit dva doklady - fakturu na cestovní službu a interní doklad o dani z přirážky. Není to propojené, výpočet přirážky se zadává ručně.

Interní doklad

Přirážka se uvede v interním dokladu s typem členění "Tuzemské plnění" a s výpočtem DPH shora.

Vydaná faktura

Na vydanou fakturu se v položkách faktury uvede:

  1. celková částka za uskutečnění cestovní služby snížená o přirážku s typem členění DPH "Zvláštní režim pro cestovní službu"
  2. výše přirážky s typem členění DPH "Nezahrnovat do přiznání"

Návaznosti a zjednodušení

Jsou připuštěny dva způsoby výpočtu přirážky:

  1. po jednotlivých obchodních případech
  2. souhrrně vydané faktury - přijaté faktury

Vzhledem k nepravidelnostem a tomu, že ze záporné přirážky nelze DPH dostat zpět, používáme první způsob. Přirážku kalkulujeme přes rozdělení na zakázky, a to pro zjednodušení za celé zdaňovací období, nikoli pro každou jednotlivou vydanou fakturu. Následně se dvěma interními doklady odúčtuje z výnosů a vyměří DPH:

1.přirážka celkem záporně395 / 602
2. a)výnosová část přirážky395 / 602
2. b)DPH z přirážky (přirážka celkem * 0,1736)395 / 343

Šlo by to jistě i jednodušeji (2. b - 602 / 343), ale takto jsme schopni se samostaně stanovenými členěními DPH pro přirážku sladit přehledně i podklady pro přiznání.

Dále zákon o DPH ukládá povinnost pro plátce, který uplatňuje zvláštní režim a také běžný režim, vést evidenci dle § 100 zákona o DPH, a to samostatně pro zvláštní režim a běžný režim. To znamená vytvořit analytické účty pro účet 343 pro oddělené sledování těchto operací. Nebo je to možné také členit např. pomocí "Činností", ve kterém lze sledovat odděleně zvláštní režim a běžný režim.

Aby bylo rozdělení na zvláštní režim a běžný režim vidět v podkladech pro přiznání, je třeba vytvořit rozčlenění DPH.Zdroje: 

Komunikace s hotline Stormware
Úvahy nad zákonem o DPH, zejména ustanoveními týkajícími se cestovní služby