Zaměstnání s pracovní smlouvou podléhá odvodům na sociální a zdravotní pojištění. Poskytuje oblíbené jistoty jako relativně dlouhou výpovědní dobu, nárok na určité odstupné, nárok na dovolenou.

Pro DPP a DPČ platí, že na cestovní náhrady, dovolenou a placené překážky v práci je nárok jen tehdy, je-li tak v dohodě sjednáno.

V rámci DPČ by zaměstnanec neměl pracovat v průměru více než 20 hodin týdně. Do měsíčního příjmu 2 499 Kč se neplatí sociální ani zdravotní (zaměstnání malého rozsahu). Pokud DPČ trvá jen 14 dní a méně, potom bez ohledu na příjem se platí jen zdravotní, nikoli sociální pojištění (krátkodobé zaměstnání). Pokud jsou současně splněny podmínky příjmu 2.500 Kč a výše a délka trvání 15 dní a více, odvádí se sociální i zdravotní pojištění.

Rozsah práce konané na základě DPP je maximálně 300 hodin v kalendářním roce. U DPP se odvádí sociální a zdravotní pojištění od měsíčního příjmu 10 001 Kč.

Co se týče výše příjmů, dohody stejného druhu (např. 1. DPP + 2. DPP) se u stejného zaměstnavatele sčítají. A hranice pro odvod pojistného se počítá ze součtů jednotlivých dohod stejného druhu. (DPP a DPČ se mezi sebou nesčítají.)