Řekněme si nejdříve, co to ten intrastat je. Intrastat je statistickým systémem sběru a zpracování dat, pro sledování obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie, které při tom, kromě několika zvláštních pohybů zboží, přestoupilo státní hranici, mluvíme o tzv. intrakomunitárním obchodu. Systém Intrastat slouží jako národní stupeň sběru statistických dat o intrakomunitárním obchodu pro Eurostat, který je statistickým orgánem Evropské unie.

Kdy mi vzniká povinnost do intrastatu něco hlásit?

Povinnost vykazovat data pro Intrastat vzniká osobě, která je plátce DPH (nebo identifikovaná osoba) za předpokladu, že dosáhla prahu pro vykazování, což je

  • 8 miliónů Kč pro odeslané a
  • 8 miliónů Kč pro přijaté zboží.

Tato hranice obratu platí od 1.1.2009. Dříve byla nižší. Sleduje se zvlášť v obou směrech. Data o odeslaném a přijatém zboží tedy nesčítám.

 

Kdy a kam posílám výkazy pro intrastat?

Výkazy pro Intrastat se posílají celnímu úřadu elektronicky. Termín pro odeslání je nejpozději 12. pracovní den měsíce následujícího po referenčním období.

 

Zdroje: 

Wikipedie: heslo intrastat
Vyhláška č. 201/2005 Sb.
Vyhláška č. 317/2010 Sb.
Celní správa