Akreditace je pověření, zplnomocnění nebo schválení (i úřední) pro vykonávání nějaké činnosti. Často to znamená získat nějakou licenci.