Co jsou aktiva

Aktiva se používá jako souhrnné označení pohledávek, nemovitého a movitého majetku v bilanci účetní jednotky, které účetní jednotka vlastní, může s nimi nakládat a využívat ke své činnosti.

Členění (struktura) aktiv

 • Dlouhodobá aktiva
  • hmotná,
  • nehmotná,
  • finanční
 • Oběžná aktiva
  • zásoby
  • pohledávky
  • peníze
 • Ostatní aktiva
  • aktivní účty časového rozlišení

Čistá aktiva

Označení čistá aktiva se používá pro rozdíl mezi aktivy a závazky.