B2C - Business to Consumer je označení vztahu, kdy na jedné straně je podnikatel a na druhé straně je spotřebitel.