Badwill je špatná pověst, špatné jméno, které plyne podniku ze způsobu fungování. Opakem badwillu je goodwill.