Barter se používá v dnešní době ve specifických případech, kdy se zboží nebo služby vyměňují za jiné zboží nebo služby. Důvodem barteru bývá např. že protistrana nemá finanční prostředky, ale pouze zboží nebo v ekonomikách s neexistujícím nebo nefunkčním peněžním systémem.

Barterem se také označuje fáze historického vývoje peněz, kdy se statek směňoval za jiný statek.