Bonita je obecně stupeň jakosti, hodnota. Bonita podniku nebo klienta vyjadřuje jeho schopnost řádně a včas dostát sývm závazkům. Je to vyjádření pověsti, kvality a platební schopnosti. Zjišťují si ji banky před poskytnutím úvěru nebo obchodní partneři před navázáním spolupráce.

V rámci zjišťování bonity se hodnotí finanční situace podniku, obchodní zdatnost, zkušeosti z dřívějších obchodních vztahů.