Dezinflace znamená zpomalení inflace. Nejde o celkové snižování cen, kterým je deflace, ale o pokles tempa růstu cen.