IBAN - International Bank Account Number je mezinárodně standardizovaná forma čísla bankovního účtu, která je odsouhlasena v rámci Evropy. IBAN je nutný pro jakékoli zahraniční platby v rámci EU.