IČO - identifikační číslo organizace je číselné označení podnikatele (fyzické nebo právnické osoby). Je to unikátní osmimístné číslo.